ŁADOWANIE...

Rejestracje Spółek

Rejestracja spółki kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest procesem złożonym i czasochłonnym. Dzięki naszej pomocy przeprowadzisz ją w sposób sprawny i unikając błędów przyśpieszysz jej zakładanie. Proces rejestracji spółki obejmuje:

 • Przygotowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów Opracowanie niestandardowej umowy spółki na życzenie Klienta – cena do ustalenia
 • Organizacja spotkania u notariusza w celu podpisania umowy spółki
 • Przygotowanie przez naszych konsultantów formularzy urzędowych i ich złożenie do odpowiedniego sądu gospodarczego
 • Monitorowanie postępu procesu rejestracji spółki (NIP, REGON, wpis do rejestru)
 • Rejestracja VAT i VAT-UE we właściwym urzędzie skarbowym
 • Dostarczenie pełnej dokumentacji firmy właścicielowi (odpis z KRS, REGON, VAT)

Likwidacje

Proces likwidacji spółki jest regulowany przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Pomagamy w całym postępowaniu, od zgłoszenia likwikwidacji, aż po wykreślenie spółki z ewidencji gospodarczej.

Mamy trzy możliwe scenariusza współpracy dotyczące przeprowadzenia likwidacji spółki.

1. PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o.- cena netto 4800 zł zawiera:
 • Przygotowanie dokumentów do poświadczenia u notariusza;
 • Przygotowanie dokumentów do Sądu KRS;
 • Współpraca z księgowością klienta w zakresie likwidacji;
 • Współpraca z likwidatorem;
 • Monitoring obiegu dokumentów;
 • Opłaty notarialne;
 • Opłaty sądowe;

2. PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o. z LIKWIDATOREM ZEWNĘTRZNYM - cena netto 6900 zł zawiera:
 • Wszystkie pozycje z opcji 1, oraz dodatkowo:
 • Likwidator zatrudniony i opłacony przez naszą firmę;
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych i pracowniczych przez okres wymagany urzędowo (do 1 mb);
 • Niszczenie dokumentacji (do 1 mb);

3. KOMPLEKSOWE PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o. - cena netto 9500 zł zawiera:
 • Wszystkie pozycje z opcji 1 i 2, oraz dodatkowo:
 • Przygotowanie bilansów i wszelkich innych dokumentów księgowych (spółka nie wykazująca działalności operacyjnej w bieżącym roku);
 • Obsługa księgowa do czasu wykreślenia spółki (spółka nie wykazująca działalności operacyjnej)

 • Cała procedura likwidacji spółki trwa około 12 miesięcy.
 • Proponujemy podpisanie stosownej umowy zlecającej naszej firmie likwidację spółki.
 • Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura.
 • Istnieje możliwość natychmiastowego pozbycia się niepotrzebnej spółki poprzez umowę zbycia udziałów.
 • W razie zainteresowania możemy przedstawić ofertę.

Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy, biegli księgowi, doradcy podatkowi oraz specjaliści w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych. Gwarantujemy profesjonalną, rzeczową pomoc i doradztwo, pełną dyskrecję oraz spełnienie oczekiwań służących interesom naszych klientów. Dokładnie przygotowujemy plan działania, opracowujemy strategię, kompletujemy i opisujemy dokumenty, wypełniamy wnioski i tworzymy uzasadnienia, a następnie składamy je w wymaganym sądzie i czuwamy nad czasochłonnym procesem postępowania, aż do jego ukończenia. Jeśli zachodzi potrzeba reprezentujemy klienta przed sądem.

Oferujemy pomoc prawną firmom zadłużonym u kontrahentów, wobec ZUS, US , banków, stojącym u progu bankructwa, z niskim kapitałem, z zagubionym majątkiem i zawieruszoną dokumentacją oraz w trakcie kontroli fiskusa, ZUS, PIP , PIH , etc Pomagamy w każdej sytuacji. Proponujemy notarialne odkupienie udziałów lub akcji, zmianę zarządu, zmianę nazwy i siedziby, zgłoszenie zmian do KRS, prawne przejęcie zobowiązań. Zajmujemy się skupem zadłużonych spółek i dbamy o ochronę majątku osobistego członków zarządu.Każda sprawa jest dla nas priorytetowa i podchodzimy do niej indywidualnie. Zawsze znajdujemy remedium na problemy.