Obsługa firm


[row]
[span8]

Obsługa księgowa

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo płacowe dla jednoosobowych działalności i spółek prawa handlowego.
Księgi rachunkowe prowadzimy zgodnie z odpowiednimi regulacjami, uwzględniając za każdym razem specyfikę danej firmy oraz wymogi raportowania dla kadry zarządzającej oraz organów nadzorujących.
Biuro rachunkowe posiada licencję Ministerstwa Finansów
Biuro rachunkowe posiada ubezpiecznie OC
[accordions] [accordion title="USŁUGI KSIĘGOWE" visible="yes"]

Rozliczenie ryczałtuod 99zł netto

Prowadzenie KPiRod 99zł netto

Księgi handoweod 499zł netto

[/accordion]
[accordion title="Usługi kadrowo-płacowe"]

Prowadzenie akt osobowych

Rozliczanie z ZUS i US

Sporządzanie listy płac

Sporządzanie deklaracji PIT-11/8B

Komplet dokumentów do umowy o pracę

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

[/accordion]
[accordion title="Usługi dodatkowe"]

Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu

Sporządzenie polityki rachunkowości

Ustalenie planu kont

Wezwania do zapłaty, monity, noty odsetkowe

Noty korygujące

Wezwania do zapłaty, monity, noty odsetkowe

Deklaracja PCC

Deklaracja VAT UE

Raporty kasowe

[/accordion]
[/accordions]

Logistyka, fakturowanie

W każdej firmie mamy do czynienia z rożnymi operacjami związanymi z prowadzeniem działalności. Zwykle pochłaniają one dożo czasu i energii, a nie wpływają bezpośrednio na twój przychód. Proponujemy przejęcie niektórych z nich abyś mógł w pełni poświecić się swojej pracy.
Zapraszamy do współpracy podmioty zagraniczne planujące rozpoczęcie działalności na terytorium Polski.

[accordion title="Lista czynności, które możemy za Ciebie wykonywać"]

 • obsługa korespondencji
 • obsługa sekretarska
 • obsługa połączeń telefonicznych
 • wystawianie faktur sprzedaży Twoim kontrahentom
 • rejestrowanie faktur zakupu oraz kosztów
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • magazynowanie towaru w centrach logistycznych i zapewnienie jego transportu
 • prowadzenie księgowości
 • reprezentację spółki przed urzędami oraz organem rejestrowym

W praktyce funkcjonowanie Twojego podmiotu będzie polegało na zlecaniu nam wystawiania faktur, otrzymywania comiesięcznych raportów, konsultowaniu danych wynikowych pod względem skarbowym oraz wygenerowaniu przez księgowość danych na temat płatności podatków.
[/accordion]

Rejestracje i zmiany w KRS

Dzięki naszej bezpłatnej konsultacji wybierzesz formę prawną rozpoczynanej działalności dostosowaną do potrzeb nowo powstałego podmiotu.
Oferujemy pomoc przy przeprowadzanej rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółek kapitałowych prawa handlowego.
[accordion title="REJESTRACJA SPÓŁKI W KRS - 1900zł netto"]
Rejestracja spółki kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest procesem złożonym i czasochłonnym. Dzięki naszej pomocy przeprowadzisz ją w sposób sprawny i unikając błędów przyśpieszysz jej zakładanie.
Proces rejestracji spółki obejmuje:

 • Przygotowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów
  Opracowanie niestandardowej umowy spółki na życzenie Klienta - cena do ustalenia
 • Organizacja spotkania u notariusza w celu podpisania umowy spółki
 • Przygotowanie przez naszych konsultantów formularzy urzędowych i ich złożenie do odpowiedniego sądu gospodarczego
 • Monitorowanie postępu procesu rejestracji spółki (NIP, REGON, wpis do rejestru)
 • Rejestracja VAT we właściwym urzędzie skarbowym
 • Dostarczenie pełnej dokumentacji firmy właścicielowi (odpis z KRS, REGON, VAT)

Jeśli chcesz pominąć etap rejestracji spółki, możesz nabyć już zarejestrowaną i rozpocząć działalność nawet w ciągu jednego dnia.
[/accordion]
[accordion title="REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - od 400zł netto"]
Dla mniejszych firm oferujemy doradztwo w rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej bądź spółek osobowych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Proces rejestracji takiej działalności wygląda następująco:

 • Ustalenie przedmiotu działalności, wybór odpowiedniego PKD
 • Przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji i jego złożenie
 • Opcjonalnie zgłoszenie płatnika VAT
 • Monitorowanie postępu procesu rejestracji
 • Dostarczenie dokumentacji firmy klientowi (wpis, REGON, VAT)

[/accordion]
[accordion title="Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - 400zł netto"]
Ustalenie zakresu zmian:

 • zmiany adresu lub nazwy firmy
 • zmiany wspólników
 • zmiany kapitału zakładowego
 • zmiany w zarządzie i sposobie reprezentacji
 • zmiany przedmiotu działalność
 • przygotowanie wniosków
 • monitorowanie statusu wniosku w KRS

Wszelkie opłaty urzędowe pokrywa klient.
W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana umowy spółki. Nasz prawnik dokona odpowiednich zapisów w treści umowy spółki, a koszt takiej usługi to 350zł netto.
[/accordion]

Organizacja przedsiębiorstw

Dla nowopowstających i już funkcjonujących firm handlowych i gastronomicznych, o różnym profilu działalności, także dla małych i średnich sieci oferujemy usługi doradcze w zakresie organizacji procesów sprzedaży i gospodarki magazynowej.

 • rozpoznanie aktualnych potrzeb firmy i związanych z jej rozwojem w przyszłości
 • dopasowanie infrastruktury informatycznej (urządzenia, oprogramowanie)
 • przedstawienie oferty dopasowanej pod względem budżetowym i funkcjonalnym
 • pomoc w wyborze dostawcy rozwiązania oraz serwisu
 • asysta i kontrola procesów wdrożeniowych
Konsultacje prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Szydłowskiej świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych (klienci indywidualni) oraz podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia klienta, a także na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.
Pomoc prawna realizowana jest przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty i wszelkich innych pism procesowych, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji.

[/span8]
[span4]

[Biuro_wirtualne]
[Biura_stacjonarne]
[Sprzedaż_spółek]
[Aktualna_oferta]

[/span4][/row]
[Kontakt]