ŁADOWANIE...

Likwidacje

Proces likwidacji spółki jest regulowany przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Pomagamy w całym postępowaniu, od zgłoszenia likwikwidacji, aż po wykreślenie spółki z ewidencji gospodarczej.

Mamy trzy możliwe scenariusza współpracy dotyczące przeprowadzenia likwidacji spółki.

1. PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o.- cena netto 4800 zł zawiera:
 • Przygotowanie dokumentów do poświadczenia u notariusza;
 • Przygotowanie dokumentów do Sądu KRS;
 • Współpraca z księgowością klienta w zakresie likwidacji;
 • Współpraca z likwidatorem;
 • Monitoring obiegu dokumentów;
 • Opłaty notarialne;
 • Opłaty sądowe;

2. PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o. z LIKWIDATOREM ZEWNĘTRZNYM - cena netto 6900 zł zawiera:
 • Wszystkie pozycje z opcji 1, oraz dodatkowo:
 • Likwidator zatrudniony i opłacony przez naszą firmę;
 • Archiwizacja i przechowywanie dokumentów księgowych i pracowniczych przez okres wymagany urzędowo (do 1 mb);
 • Niszczenie dokumentacji (do 1 mb);

3. KOMPLEKSOWE PRZEPROWADZENIE LIKWIDACJI sp. z o.o. - cena netto 9500 zł zawiera:
 • Wszystkie pozycje z opcji 1 i 2, oraz dodatkowo:
 • Przygotowanie bilansów i wszelkich innych dokumentów księgowych (spółka nie wykazująca działalności operacyjnej w bieżącym roku);
 • Obsługa księgowa do czasu wykreślenia spółki (spółka nie wykazująca działalności operacyjnej)

 • Cała procedura likwidacji spółki trwa około 12 miesięcy.
 • Proponujemy podpisanie stosownej umowy zlecającej naszej firmie likwidację spółki.
 • Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura.
 • Istnieje możliwość natychmiastowego pozbycia się niepotrzebnej spółki poprzez umowę zbycia udziałów.
 • W razie zainteresowania możemy przedstawić ofertę.

Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy, biegli księgowi, doradcy podatkowi oraz specjaliści w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych. Gwarantujemy profesjonalną, rzeczową pomoc i doradztwo, pełną dyskrecję oraz spełnienie oczekiwań służących interesom naszych klientów. Dokładnie przygotowujemy plan działania, opracowujemy strategię, kompletujemy i opisujemy dokumenty, wypełniamy wnioski i tworzymy uzasadnienia, a następnie składamy je w wymaganym sądzie i czuwamy nad czasochłonnym procesem postępowania, aż do jego ukończenia. Jeśli zachodzi potrzeba reprezentujemy klienta przed sądem.

Oferujemy pomoc prawną firmom zadłużonym u kontrahentów, wobec ZUS, US , banków, stojącym u progu bankructwa, z niskim kapitałem, z zagubionym majątkiem i zawieruszoną dokumentacją oraz w trakcie kontroli fiskusa, ZUS, PIP , PIH , etc Pomagamy w każdej sytuacji. Proponujemy notarialne odkupienie udziałów lub akcji, zmianę zarządu, zmianę nazwy i siedziby, zgłoszenie zmian do KRS, prawne przejęcie zobowiązań. Zajmujemy się skupem zadłużonych spółek i dbamy o ochronę majątku osobistego członków zarządu.Każda sprawa jest dla nas priorytetowa i podchodzimy do niej indywidualnie. Zawsze znajdujemy remedium na problemy.


Rejestracje Spółek

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo płacowe dla jednoosobowych działalności i spółek prawa handlowego. Księgi rachunkowe prowadzimy zgodnie z odpowiednimi regulacjami, uwzględniając za każdym razem specyfikę danej firmy oraz wymogi raportowania dla kadry zarządzającej oraz organów nadzorujących. Biuro rachunkowe posiada licencję Ministerstwa Finansów Biuro rachunkowe posiada ubezpiecznie OC

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo płacowe dla jednoosobowych działalności i spółek prawa handlowego. Księgi rachunkowe prowadzimy zgodnie z odpowiednimi regulacjami, uwzględniając za każdym razem specyfikę danej firmy oraz wymogi raportowania dla kadry zarządzającej oraz organów nadzorujących. Biuro rachunkowe posiada licencję Ministerstwa Finansów Biuro rachunkowe posiada ubezpiecznie OC

  USŁUGI KSIĘGOWE:
 • Rozliczenie ryczałtuod 99zł netto
 • Prowadzenie KPiRod 99zł netto
 • Księgi handoweod 499zł netto
 • Usługi kadrowo-płacowe:
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Rozliczanie z ZUS i US
 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11/8B
 • Komplet dokumentów do umowy o pracę
 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia
 • Usługi dodatkowe:
 • Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu
 • Sporządzenie polityki rachunkowości
 • Ustalenie planu kont
 • Wezwania do zapłaty, monity, noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Wezwania do zapłaty, monity, noty odsetkowe
 • Deklaracja PCC
 • Deklaracja VAT UE
 • Raporty kasowe

W każdej firmie mamy do czynienia z rożnymi operacjami związanymi z prowadzeniem działalności. Zwykle pochłaniają one dożo czasu i energii, a nie wpływają bezpośrednio na twój przychód. Proponujemy przejęcie niektórych z nich abyś mógł w pełni poświecić się swojej pracy. Zapraszamy do współpracy podmioty zagraniczne planujące rozpoczęcie działalności na terytorium Polski.

  Lista czynności, które możemy za Ciebie wykonywać
 • obsługa korespondencji
 • obsługa sekretarska
 • obsługa połączeń telefonicznych
 • wystawianie faktur sprzedaży Twoim kontrahentom
 • rejestrowanie faktur zakupu oraz kosztów
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • magazynowanie towaru w centrach logistycznych i zapewnienie jego transportu
 • prowadzenie księgowości
 • reprezentację spółki przed urzędami oraz organem rejestrowym

W praktyce funkcjonowanie Twojego podmiotu będzie polegało na zlecaniu nam wystawiania faktur, otrzymywania comiesięcznych raportów, konsultowaniu danych wynikowych pod względem skarbowym oraz wygenerowaniu przez księgowość danych na temat płatności podatków.

Dzięki naszej bezpłatnej konsultacji wybierzesz formę prawną rozpoczynanej działalności dostosowaną do potrzeb nowo powstałego podmiotu. Oferujemy pomoc przy przeprowadzanej rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółek kapitałowych prawa handlowego.

REJESTRACJA SPÓŁKI W KRS - 1900zł netto

Rejestracja spółki kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest procesem złożonym i czasochłonnym. Dzięki naszej pomocy przeprowadzisz ją w sposób sprawny i unikając błędów przyśpieszysz jej zakładanie.

  Proces rejestracji spółki obejmuje:
 • Przygotowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów Opracowanie niestandardowej umowy spółki na życzenie Klienta - cena do ustalenia
 • Organizacja spotkania u notariusza w celu podpisania umowy spółki
 • Przygotowanie przez naszych konsultantów formularzy urzędowych i ich złożenie do odpowiedniego sądu gospodarczego
 • Monitorowanie postępu procesu rejestracji spółki (NIP, REGON, wpis do rejestru)
 • Rejestracja VAT we właściwym urzędzie skarbowym
 • Dostarczenie pełnej dokumentacji firmy właścicielowi (odpis z KRS, REGON, VAT)

Jeśli chcesz pominąć etap rejestracji spółki, możesz nabyć już zarejestrowaną i rozpocząć działalność nawet w ciągu jednego dnia.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - od 400zł netto

Dla mniejszych firm oferujemy doradztwo w rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej bądź spółek osobowych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

  Proces rejestracji takiej działalności wygląda następująco:
 • Ustalenie przedmiotu działalności, wybór odpowiedniego PKD
 • Przygotowanie wniosku o wpis do ewidencji i jego złożenie
 • Opcjonalnie zgłoszenie płatnika VAT
 • Monitorowanie postępu procesu rejestracji
 • Dostarczenie dokumentacji firmy klientowi (wpis, REGON, VAT)

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - 400zł netto"

  Ustalenie zakresu zmian:
 • zmiany adresu lub nazwy firmy
 • zmiany wspólników
 • zmiany kapitału zakładowego
 • zmiany w zarządzie i sposobie reprezentacji
 • zmiany przedmiotu działalność
 • przygotowanie wniosków
 • monitorowanie statusu wniosku w KRS

Wszelkie opłaty urzędowe pokrywa klient. W niektórych przypadkach może być konieczna zmiana umowy spółki. Nasz prawnik dokona odpowiednich zapisów w treści umowy spółki, a koszt takiej usługi to 350zł netto.

Dla nowopowstających i już funkcjonujących firm handlowych i gastronomicznych, o różnym profilu działalności, także dla małych i średnich sieci oferujemy usługi doradcze w zakresie organizacji procesów sprzedaży i gospodarki magazynowej.

 • rozpoznanie aktualnych potrzeb firmy i związanych z jej rozwojem w przyszłości
 • dopasowanie infrastruktury informatycznej (urządzenia, oprogramowanie)
 • przedstawienie oferty dopasowanej pod względem budżetowym i funkcjonalnym
 • pomoc w wyborze dostawcy rozwiązania oraz serwisu
 • asysta i kontrola procesów wdrożeniowych

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Szydłowskiej świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych (klienci indywidualni) oraz podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia klienta, a także na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Pomoc prawna realizowana jest przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty i wszelkich innych pism procesowych, jak również występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i organami administracji.